title

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest BFG i czym się zajmuje?

Głównym zadaniem BFG, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest dbałość o dobre interesy klentów banków i wypłata ulokowanych środków w razie niewypłacalności danej instytucji. Sprawdź, czym jeszcze zajmuje się BFG i co warto o nim wiedzieć!

Obawiasz się w pewnym stopniu o swoje oszczędności i nie wiesz, gdzie najlepiej je gromadzić? Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która zadba o Twoje finanse, a w razie upadłości banku wypłaci należne Ci środki w wysokości gwarantowanej sumy wynikającej z umowy. Co to oznacza w praktyce? BFG jest instytucją, która nie tylko dba o interesy pieniądza, ale także pełni wiele innych przydatnych funkcji? Jakich? Przekonaj się, analizując poniższe informacje.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to nic innego, jak instytucja, która “stoi na straży pieniądza”. Dlaczego? W zakres działań BFG wchodzi dbałość o bezpieczeństwo środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych w różnych instytucjach. Co ciekawe, BFG powstał już w 1994 roku i od tego czasu nie pełni funkcji jednostki sektora finansów publicznych, na które mogą wpływać organy państwowe. Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Przede wszystkim takimi sprawami, jak:

  • zagwarantowanie środkami pieniężnymi, które są przechowywane w bankach i SKOK-ach z możliwością ich wypłaty przez właścicieli;
  • restrukturyzacja banków, które są zagrożone niewypłacalnością poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

Krótko mówiąc, BFG to instytucja chroniąca pieniądze każdego klienta dowolnego banku. Wszelkie środki, jakie trzymasz na kontach i lokatach, są zabezpieczone na wypadek upadłości danej instytucji finansowej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie rachunki chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Zasada działania BFG jest bardzo prosta. Instytucja ma obowiązek wypłacić należne klientom środki pieniężne jeśli bank lub inna firma zajmująca się usługami finansowymi uległaby upadłości. Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje ochronę środków pieniężnych znajdujących się na takich produktach jak:

Warto wiedzieć o tym, że BFG gwarantuje wszelkie depozyty bankowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Z ochrony nie mogą jednak skorzystać samorządy terytorialne, fundusze emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń.

Ile wynosi gwarantowana kwota wypłaty przez BFG?

Przechowując środki pieniężne na rachunku bankowym, nie trzeba obawiać się, że te są w jakikolwiek sposób zagrożone. Co jednak w sytuacji, kiedy konkretna instytucja finansowa ogłosi upadłość? Z pomocą przychodzi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca każdemu deponentowi równowartość kwot do 100 000 euro. To dość spora kwota, do której wliczają się także odsetki liczone od dnia upadłości banku.

To ważne! Jeśli posiadamy w banku więcej niż powyższą kwotę, wypłacona zostanie jedynie różnica, a pozostałe środki ulegną przedawnieniu.

Nie jest to idealne rozwiązanie jednak lepiej otrzymać jakikolwiek zwrot w przypadku upadłości banku, aniżeli nie otrzymać ani złotówki. Istnieje jednak pewien wyjątek odnoszący się do wysokości wypłacanej kwoty w ramach gwarantowanego funduszu. Kiedy na rachunku bankowym znajdują się pieniądze pochodzące ze sprzedaży nieruchomości lub spadku, kwota wypłaty zwiększana jest do różnicy pomiędzy 200 000 euro i środków pozostałych na koncie z innych źródeł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – podsumowanie

Posiadając większe oszczędności, warto je ulokować w kilku niezależnych od siebie instytucjach finansowych. Dzięki temu można liczyć na maksymalny zwrot środków przez BFG w razie upadłości banku. Co ciekawe, instytucja obejmuje jednakowo banki komercyjne, spółdzielcze, SKOK-i oraz oddziały banków zagranicznych.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Wrzesień 2023

Dodaj komentarz

newsletter