title

Średnia krajowa – ile wynosi?

Główny Urząd Statystyczny jest podstawową instytucją, która zajmuje się wyliczaniem wysokości tak zwanej średniej krajowej, czyli przeciętnego wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce w danym czasie. Ile obecnie wynosi średnia krajowa?

Czym jest średnia krajowa?

Przez pojęcie średniej krajowej należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie uzyskują głównie pracownicy etatowi w polskich przedsiębiorstwach. Innym wskaźnikiem dla średniej krajowej może być także przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, również podawane przez GUS.

Jak wyliczana jest średnia krajowa?

Istnieje wiele metodologii badania wysokości średniej pensji krajowej. Wielu uważa jednak, że jest to miara kontrowersyjna i niewiarygodna, która nie odzwierciedla sytuacji występującej na rynku pracy w danym czasie.

GUS wylicza średnią krajową na podstawie wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach, w których pracuje nie mniej niż 10 osób. Nie uwzględnia się przy tym również płacy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej bierze już pod uwagę pracowników takich firm.

Metodologia obliczania średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw opiera się na tym, że kwota ta jest stosunkiem sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z:

  • umowy o pracę,
  • wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału,
  • wypłat z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach

do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób, które wykonywały pracę nakładczą oraz były zatrudnione poza granicami kraju.

GUS posługuje się też nieco inną metodologią wyliczania średniej krajowej w gospodarce narodowej. To stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Także i tu eliminuje się z obliczeń osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zatrudnione za granicą.

Aktualna wysokość średniej krajowej

Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje dane dotyczące szacowanej przez siebie kwoty średniego wynagrodzenia. Najnowsze pochodzą z 18 sierpnia 2021 roku. Według przeprowadzonych przez GUS obliczeń średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w lipcu 2021 roku 5852 zł brutto, czyli 4214 zł netto przy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.

Dla porównania warto przedstawić, jak ma się ta kwota do kwoty średniego wynagrodzenia z lipca 2020 roku. Wówczas średnia pensja wynosiła 5381,65 zł brutto, czyli o niecałe 500 zł mniej niż rok później.

W całym II kwartale 2021 roku według GUS średnie wynagrodzenie osiągnęło 5504,52 zł brutto. Dane te zostały potwierdzone również przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ile wynosiła średnia krajowa w 2020 roku?

Natomiast średnia krajowa za cały 2020 rok w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 5411,45 zł brutto. Uzyskano wzrost rok do roku średniej pensji o 243,47 zł. W 2019 roku średnia krajowa równa była 5167,98 zł brutto. W grudniu ubiegłego roku padł rekord w zakresie wysokości średniego wynagrodzenia krajowego, ponieważ wyniosło ono niespełna 6 tys. zł, dokładnie 5973,75 zł brutto. Jest to tym bardziej zaskakujące, że w 2020 roku przez 9 miesięcy Polska walczyła z pandemią i rząd zmuszony był wprowadzać kolejne ograniczenia w działalności przedsiębiorców. Jednak najprawdopodobniej za wysoką kwotą średniej krajowej stały premie świąteczne, jakie swoim pracownikom wypłacali pracodawcy.

Znana jest też wysokość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – wynosi 5259,00 zł brutto. W 2020 roku wskaźnik był równy 5227,00 zł brutto.

Na co wpływa wysokość średniej krajowej?

Nie bez powodu i nie tylko do celów statystycznych GUS wylicza średnie wynagrodzenie krajowe. Ma ono bowiem wpływ np. na wysokość składki wypadkowej, obowiązkowej do opłacania co miesiąc dla przedsiębiorców. Warto wiedzieć, że średnia krajowa wpływa na wysokość wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur. ZUS bada bowiem stosunek wysokości emerytury do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, kiedy ustala waloryzację świadczeń emerytalnych.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Wrzesień 2021

Dodaj komentarz

Komentarze:

Cello

czy wiadomo już jaka będzie minimalna płaca ustawowa na 2022?

Odpowiedz

Adriana

Tak, minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie o 210 zł i od stycznia będzie wynosić 3010 zł brutto. Co o tym sądzisz? :)

Odpowiedz

newsletter