title

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to jest możliwe?

Marzysz o zakupie własnej nieruchomości, lecz obawiasz się, że nie masz wystarczająco dużo oszczędności, które mógłbyś wpłacić na poczet kredytu? Sprawdź, czym jest wkład własny i czy zawsze jest wymagany przez banki.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem przeznaczonym przede wszystkim na cele mieszkaniowe. W ofertach banków można znaleźć tradycyjne kredyty hipoteczne, kredyty na zakup działki, kredyt na wykończenie czy kredyt mieszkaniowy dla singla. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego zgromadzonymi w Rekomendacji S, bank powinien żądać od klienta ubiegającego się o takie zobowiązanie przedstawienia dowodu na posiadanie odpowiednio wysokich oszczędności. Czy jednak istnieją sposoby na to, by otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Rekomendacja S KNF – co warto wiedzieć?

Podstawą do wprowadzenia w życie na polskim rynku bankowym wymogu wkładu własnego przy kredycie hipotecznym jest wydana przez KNF Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. 

Rekomendacja 10. stanowi, że w przypadku udzielania kredytu hipotecznego bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i ma żądać od kredytobiorcy wkładu własnego. 

To od banku zależy, jakie ustali wewnętrzne limity minimalnych wymagań w zakresie wkładu własnego. Wkład ten ma należeć do kredytobiorcy, czyli pieniądze te nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki online lub z dotacji. 

Warto przy tym zaznaczyć, że wkład własny nie musi mieć formy gotówkowej. Bank może zgodzić się na zaliczenie wartości nieruchomości gruntowej – zabudowanej lub niezabudowanej, na której docelowo znajdować się będzie nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania jako żądany wkład własny. 

piktogram medal pierwsze miejsce

Ranking kredytów hipotecznych

No.

BANK

KWOTA

OKRES SPŁATY

RRSO

KOSZT

MIESIĘCZNA
RATA

1

RATA: 1 871,94 zł

Kredyt hipoteczny Własny kąt

KWOTA

250 000 zł

20 000 - 3 000 000 zł

OKRES SPŁATY

25 lat

1 - 35 lat

RRSO

9,13%

KOSZT

311 581 zł

1 871,94 zł

4.5/5

Kredyt hipoteczny Własny kąt

4.5/5
Weź pożyczkę Weź pożyczkę

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

Wiek

Wiek

od 18 lat

Obywatelstwo

Obywatelstwo

polskie

Dokumenty

Dokumenty

zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta bankowego, wniosek kredytowy

Dochód

Dochód

udokumentowany dochód pochodzący z pracy w oparciu o umowę o pracę/ własną działalność gospodarczą

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania

wysoka zdolność kredytowa, wkład własny min. 10% wartości nieruchomości, stałe dochody

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 9,13% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 259 300 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,5%, oprocentowanie zmienne 7,65%/rok – w pierwszym roku oraz 8,22%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,55% wg stanu na dzień 5.05.2022 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 1,67% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 368 077,76 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 352 232,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 186 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 812,84 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 427,25 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 627 377,76 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze pięć rat wynosi 2 098,34 zł, następne po 1 944,84 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 039,80 zł i ostatnia rata wynosi 2 004,49 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 5.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ZALETY

advantage
Wkład własny już od 10%
advantage
Prowizja za udzielenie kredytu od 0%

WADY

disadvantage
Konieczność zakupu produktów dodatkowych
Weź pożyczkę Weź pożyczkę

2

RATA: 2 122,01 zł

Kredyt hipoteczny Bank Pekao

KWOTA

250 000 zł

20 000 - 2 800 000 zł

OKRES SPŁATY

25 lat

1 - 30 lat

RRSO

9,96%

KOSZT

386 603 zł

2 122,01 zł

3.5/5

Kredyt hipoteczny Bank Pekao

3.5/5
Weź pożyczkę Weź pożyczkę

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

Wiek

Wiek

min. 18 lat

Obywatelstwo

Obywatelstwo

polskie

Dokumenty

Dokumenty

zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta bankowego, wniosek kredytowy

Dochód

Dochód

wymagany dochód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę/ działalności gospodarczej/ emerytury/ renty

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania

wysoka zdolność kredytowa, wkład własny min. 10% wartości nieruchomości, stałe dochody

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,96% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmujących kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 9,14% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 596,88 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 787 240,53 zł, całkowity koszt kredytu 487 114,53 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 473 062,50 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości (innego przedmiotu) 479 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 17 września 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

ZALETY

advantage
Wkład własny już od 10%
advantage
Możliwość wyboru oprocentowania kredytu (stałe lub zmienne)
advantage
Możliwość wnioskowania o kredyt w walutach obcych
advantage
Prowizja za udzielenie kredytu już od 0%

WADY

disadvantage
Konieczność zakupu produktów dodatkowych
Weź pożyczkę Weź pożyczkę

 

Co to jest poziom LtV? Kluczowy wskaźnik dla wkładu własnego

Zarząd banku ustala poziom wskaźnika LtV w całym okresie spłaty ekspozycji. LtV to skrót anglojęzycznej nazwy „loan to value”, co należy interpretować jako stosunek wysokości udzielanego kredytu do wartości nieruchomości.

W przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV w momencie uruchomienia zobowiązania nie powinna przekraczać poziomu:

  • 80 proc. wartości nieruchomości, 
  • 90 proc. w przypadku zastosowania dodatkowego zabezpieczenia pokrywającego część ekspozycji przekraczającej 80 proc. LtV.

Innymi słowy, bank będzie oczekiwać wkładu własnego przy kredycie hipotecznym w wysokości 20 proc. wartości kredytowanej nieruchomości lub 10 proc., ale tylko wtedy, gdy klient np. wykupi odpowiednie ubezpieczenie czy ustanowi blokadę środków na rachunku bankowym lub zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. 

Czy będzie dostępny kredyt bez wkładu własnego?

Do końca 2021 roku pewne było to, że bank nie jest w stanie udzielić kredytu klientowi, który nie dysponuje żadnym wkładem własnym, a LtV zobowiązania przekracza 80 lub 90 proc. Jednak wszystko zmieniło się 26 maja 2022 roku, kiedy banki zaczną udzielać kredytów hipotecznych bez wkładu własnego, w ramach rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Wsparcie to umożliwis uzyskanie dopłaty do zobowiązania, w wysokości od 20 do nawet 140 tys. zł, w zależności od liczby dzieci w rodzinie kredytobiorcy. Beneficjenci programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będą więc mogli zaciągnąć kredyt hipoteczny, który pokryje całą cenę zakupu lub budowy mieszkania czy domu. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Luty 2024

Dodaj komentarz

newsletter