title

Podatek od wygranej – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Wygrana w konkursie bądź na loterii to wielka radość, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że z wygraną wiąże się konieczność opłacenia podatku od wygranej. Ile wynosi podatek, kto musi go opłacić, a w jakich przypadkach nie jest to konieczne? Wyjaśniamy w tym artykule.

Warto próbować szczęścia w różnego rodzaju loteriach, teleturniejach czy konkursach. Być może to właśnie do Ciebie los postanowi się uśmiechnąć, dzięki czemu staniesz się posiadaczem sporej gotówki, pojazdu, nieruchomości lub cennej nagrody rzeczowej. Każda wygrana oznacza wzbogacenie, a to na pewno nie umknie fiskusowi. Sprawdź, ile wynosi podatek od wygranej i kiedy trzeba go zapłacić!


Co to jest podatek od wygranej?

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki mówił Benjamin Franklin i trudno się z tym nie zgodzić. Zapłata należnego podatku ciąży również na każdym konsumencie, który wzbogacił się poprzez wygraną w grze, loterii, konkursie czy teleturnieju. Informacje na temat podatku od wygranej reguluje art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tam zapisy dotyczące jego wysokości, a także informacje o tym, że podatek należy zapłacić bez względu na to, czy uzyskało się wygraną w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej czy kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Ile wynosi podatek od wygranej i kto go opłaca?

Podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową.  Wynosi on 10% wartości nagrody, a obowiązek dokonania opłaty ciąży nie na wygrywającym, lecz na organizatorze konkursu bądź gry losowej. 

Oznacza to, że wygrywający nie stoi przed koniecznością rozliczania się z fiskusem. To organizator pobiera 10% z wygranej kwoty i przekazuje je do urzędu skarbowego. Odbiór nagrody możliwy jest dopiero po opłaceniu podatku, a wygrywający nie musi wykazywać wygranej w deklaracji podatkowej PIT. Fiskus otrzymuje informacje o wzbogaceniu się wraz z przekazaniem daniny podczas wypłaty lub odbioru nagrody.

Podatek od wygranej – kiedy nie trzeba go płacić?

Istnieją sytuacje, kiedy opłacenie podatku od wygranej nie jest konieczne. Ta szczególna sytuacja dotyczy konkursów:

  • organizowanych i ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa),
  • o tematyce kulturalnej, artystycznej, naukowej, dziennikarskiej bądź sportowej,
  • dotyczących sprzedaży premiowej,
  • o charakterze loterii liczbowej.


Warunkiem koniecznym jest jednak również to, aby wartość nagrody nie przekraczała 2 000 zł
.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wygrywający prowadzi działalność gospodarczą, której charakter związany jest z tematyką konkursu. W takim przypadku zobowiązany jest on opodatkować nagrodę jako przychód uzyskany z działalności, niezależnie od jej wysokości.

Zwolnione z opłaty podatku od wygranej są również wygrane w grach liczbowych, jeśli kwota wygranej nie przekracza 2 280 zł.

Podatek od wygranej a konkursy organizowane poza Polską

Jeśli wygrana pochodzi z konkursu organizowanego poza Polską, to wygrywający musi odprowadzić podatek oraz uwzględnić kwotę wygranej w rozliczeniu podatkowym. 

Wyjątek stanowią sytuacje, w których organizator konkursu zawarł w regulaminie informacje, że podatek należy opłacić w innym kraju. W takim przypadku nie obowiązuje konieczność podwójnej zapłaty i płaci się go jedynie w kraju określonym przez regulamin.

Istotne jest również to, że to na osobie wygrywającej ciąży obowiązek, aby wiedział on, w jakim kraju dokonać rozliczenia. Z tego powodu konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, który reguluje tę kwestię.

Sprzedaż wygranej w konkursie

Jeśli wygraną w konkursie nie była kwota pieniężna, lecz jakiś obiekt bądź nieruchomość, w przypadku jego sprzedaży konieczne jest dodatkowe odprowadzenie podatku od wzbogacenia. Obowiązek ten nie ciąży na podatniku w przypadku:

  • sprzedaży nagrody niebędącej nieruchomością po upływie 6 miesięcy od otrzymania nagrody
  • sprzedaży nagrody będącej nieruchomością po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano nagrodę.
piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Wrzesień 2023

Dodaj komentarz

newsletter