title

Przelewy bankowe a Urząd Skarbowy – ile środków można przelać?

Często realizujesz przelewy bankowe? Uważaj, gdyż niektóre transakcje mogą zostać prześwietlone zarówno przez bank, jak i Urząd Skarbowy. Instytucje finansowe najczęściej informują banki o przelewach, które przekroczyły odgórnie ustalone limity kwotowe transakcji. 

Pamiętaj, aby każdy przelew realizować zgodnie z prawem. Kiedy przelewasz środki do osób prywatnych i niespokrewnionych, licz się z koniecznością opłacenia podatku. Sprawdź, kiedy banki informują Urząd Skarbowy o przelewach i ile pieniędzy możesz bezpieczne przelać. 

Przelewy bankowe a informowanie Urzędu Skarbowego – na czym to polega?

Art. 35 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazuje na fakt, iż banki są zobowiązane do współpracy z instytucjami państwowymi. W celu uniknięcia prania pieniędzy banki mają odgórnie określone kwoty transakcji, które są natychmiastowo zgłaszane do kontroli przez US. Jak to wygląda w praktyce? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami banki mają obowiązek przekazywania informacji do US w sytuacji, kiedy kwota przelewu przekracza 15 000 euro. 


Oczywiście przekazywanie informacji o przelewach pomiędzy bankiem a US odbywa się poza wiedzą klienta. Nie oznacza to także, że jesteś narażony na kontrolę ze strony urzędu. Jeśli transakcja będzie w pełni legalna i opłacisz należne podatki, nie musisz obawiać się o kontrolę oraz przykre konsekwencje. 

Informacje o transakcjach na koncie bankowym przechowywane są przez okres 5-ciu lat. Warto zaznaczyć, że w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, bank zgłasza ten fakt bezpośrednio do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Ten natomiast podejmuje ostateczną decyzję, gdzie sprawa zostanie skierowana. Finał może mieć miejsce w Urzędzie Skarbowym lub w prokuraturze. 

Przelewy bankowe a podatki – co warto wiedzieć? 

W kwestii przelewów bankowych warto wiedzieć, że banki ściśle kontrolują wykonywane operacje, szczelnie te cykliczne oraz na większe kwoty. Pamiętaj też, że w niektórych sytuacjach będziesz zobowiązany do opłacenia podatku. Jeśli przelewasz środki w formie darowizny, te podlegają opodatkowaniu jeśli przekraczają kwotę: 

  • 9 637 zł w przypadku jednego darczyńcy; 
  • 19 274 zł dla dwóch lub większej liczby darczyńców z I grupy podatkowej;
  • 7 276 zł dla II grupy podatkowej;
  • 4 902 zł dla III grupy podatkowej. 

W tym przypadku warto wspomnieć, czym są poszczególne grupy podatkowe. To właśnie od stopnia pokrewieństwa zależy konieczność opłacania podatku w formie darowizny przekazywanej na rachunek bankowy. 

  • I grupa podatkowa to najbliższa rodzina, czyli wstępni i zstępni; 
  • II grupa podatkowa to dalsi członkowie rodziny po stronie np. rodzeństwa;
  • III grupa podatkowa to osoby postronne, niespokrewione lub dalecy krewni. 


Pamiętaj! Każda darowizna przekraczająca powyższe kwoty dla danych grupy pokrewieństwa powinna zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego w terminie do 6 miesięcy od czasu pojawienia się obowiązku podatkowego. 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami darowizny od najbliższych nie są opodatkowane, ale wymagają zgłoszenia do US powyżej określonej ustawowo kwoty. W każdym innym przypadku stosuje się stawki podatkowe określone w przepisach. 

Ile wynosi podatek od darowizny w formie przelewu? 

Stawki podatkowe dla darowizn wykonywanych przelewem bankowym mieszczą się w przedziale od 3 do 20%. Ostateczna stawka zależy głównie od grupy podatkowej. Duże znaczenie w tym przypadku ma tytuł przelewu. Jeśli jest to darowizna, koniecznie nadaj taką nazwę operacji. Dzięki temu bank ani US nie będzie mieć podstaw do podejrzewania Cię o przestępstwo. 

Uwaga! Jeśli nie rozliczysz się z US z darowizn i wszelkich dochodów, możesz zostać obciążony opłatą w wysokości 75% niezadeklarowanych środków.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Luty 2024

Dodaj komentarz

newsletter