title

Śmierć kredytobiorcy a umorzenie kredytu. Czy to możliwe?

Śmierć bliskiej osoby to bardzo bolesne i trudne przeżycie. Trzeba jednak załatwić cały szereg formalności związanych nie tylko z pochówkiem, ale również z uregulowaniem spraw finansowych osoby zmarłej. Czy w przypadku, gdy kredytobiorca umrze, kredyt zostanie anulowany przez bank? Czy obowiązek spłaty muszą przejąć jego bliscy? Sprawdź, czy śmierć kredytobiorcy wiąże się z umorzeniem kredytu.

Umowa kredytowa zawierana jest pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą, czyli klientem. Uwzględnia ona wszystkie postanowienia dotyczące udzielenia i zwrotu zobowiązania finansowego. Jednak spłata może nie zakończyć się zgodnie z harmonogramem. Tryb przelewania rat może przerwać śmierć kredytobiorcy. Co wówczas dzieje się z zobowiązaniem? Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci? Czy ulega umorzeniu czy też muszą go spłacać spadkobiercy zmarłego?

Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Przy długoterminowych kredytach gotówkowych i hipotecznych często wykupywane są przez klientów dodatkowe zabezpieczenia spłaty, na przykład ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy ubezpieczenie na życie kredytobiorcy. Choć zwiększa ono ogólne koszty kredytowania z uwagi na konieczność odprowadzania regularnie składek na ubezpieczenie, dzięki niemu sprawa kredytowa przy śmierci dłużnika jest właściwie rozwiązana. Wraz z ubezpieczeniem kredytu ustanawiana jest cesja praw wynikających z polisy na rzecz banku. 

W przypadku ubezpieczenia kredytu od śmierci kredytobiorcy towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie obowiązek spłaty zobowiązania. Spadkobiercy nie muszą się już tym zajmować i dla nich kredyt przestaje być obciążeniem finansowym, o ile suma ubezpieczenia jest równa sumie pożyczonego kapitału. 

Trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci kredyt na skutek śmierci kredytobiorcy w okresie trwania umowy. Warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

piktogram medal pierwsze miejsce

Kredyty hipoteczne

No.

BANK

KWOTA

OKRES SPŁATY

RRSO

KOSZT

MIESIĘCZNA
RATA


Kredyt bez ubezpieczenia – co wówczas?

Nie każdy kredyt jest ubezpieczany w formie polisy na życie z cesją praw z umowy na bank, dlatego należy wiedzieć, co stanie się z nim po śmierci kredytobiorcy. W takim przypadku nie jest on z miejsca umarzany, ponieważ obowiązek spłaty zaciągniętego długu przechodzi na spadkobierców.

Jeśli zostali oni ustanowieni w testamencie, to sprawa jest prosta – są oni zobowiązani do spłaty dalszych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Jeśli nie, to do spadku powoływane są osoby bliskie zmarłemu, a w pierwszej grupie znajdują się współmałżonek oraz dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni majątek, ale nie tylko aktywa. Również ewentualne długi wchodzą w skład masy spadkowej. 

W ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy (od momentu otwarcia spadku) spadkobiercy mają możliwość podjęcia decyzji, czy przyjmują spadek w całości, odrzucają go w całości czy akceptują go z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie, jeśli spadkobiercy nie złożą takich oświadczeń w wymienionym terminie, automatycznie uzyskają spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że będą odpowiadać za długi spadkowe jedynie do wysokości otrzymanego majątku. 

Czy można umorzyć spłatę kredytu?

Kiedy spadkobiercy przejmują spadek w całości czy z dobrodziejstwem inwentarza i wiedzą lub okazuje się, że spadkodawca miał zaciągnięty kredyt, mogą złożyć do banku wniosek o jego umorzenie. To od tej instytucji finansowej zależy, czy prośba zostanie zaakceptowana i dług zostanie umorzony w całości bądź w części, czy spłata zobowiązania pozostałego po zmarłej osobie bliskiej będzie wymagana. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Wrzesień 2023

Dodaj komentarz

newsletter