title

Umowa kredytowa – jakie elementy powinna zawierać?

Decydując się na kredyt gotówkowy, będziesz zobowiązany zawrzeć i podpisać umowę kredytową. Jakie elementy powinny się w niej znaleźć? Jakie dane są niezbędne w takim dokumencie? O czym warto pamiętać? Sprawdź, co to jest i co powinna zawierać umowa kredytowa.

W ofercie instytucji finansowych możemy wyróżnić wiele rodzajów kredytów, do których należą między innymi: kredyt gotówkowy, kredyt konsumpcyjny, kredyt samochodowy, kredyt firmowy, kredyt hipoteczny czy kredyt konsolidacyjny. Każda forma przeznaczona jest na określonego rodzaju wydatki i cechuje się odmienną specyfiką. Łączy je jednak obowiązek zawarcia umowy kredytowej, której obowiązkowe elementy zostały unormowane w przepisach Prawa bankowego. Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytowa?


Czym jest umowa kredytowa?

Dokładną definicję umowy kredytowej zawarto w artykule 69 Prawa bankowego. Zgodnie z tymi zapisami przez umowę kredytową rozumie się porozumienie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na podstawie którego bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy podaną w umowie sumę zasobów pieniężnych. Środki te, w większości przypadków, muszą być przeznaczone na dany cel. W zamian za oddanie do dyspozycji pieniędzy, kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z ustalonymi ratami odsetkowymi na zasadach szczegółowo określonych w umowie. W części kredytów przewiduje się dodatkową opłatę prowizyjną, którą konsument ponosi w momencie podpisania porozumienia. Umowa o kredyt pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie.


Co powinna zawierać umowa kredytowa?

Kredyty pobierane przez konsumentów opiewają często na bardzo wysokie kwoty, a ich spłata bywa rozłożona nawet na 35 lat. Aby uniknąć wszelkich niejasności, umowa powinna być sformułowana precyzyjnie i jasno. Podstawowymi elementami każdej umowy kredytowej są:

 • dane stron umowy,
 • wartość kontraktu oraz określenie waluty rozliczeniowej,
 • cel przeznaczenia zasobów pieniężnych (nie dotyczy kredytów gotówkowych),
 • harmonogram spłaty wraz z zasadami naliczania rat kapitałowych i odsetkowych,
 • gdy kredyt jest denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska złotówka, niezbędne jest zawarcie konkretnych zasady określania metod i terminów ustalania kursu wymiany walut, w oparciu o który wyliczana jest kwota kredytu, wysokość transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania i zasady jego zmiany,
 • szczegółowy sposób zabezpieczenia kredytu,
 • informacje dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty kredytu,
 • informacje na temat opcji odstąpienia od podpisanej umowy,
 • zakres uprawnień banku dotyczących kontroli przeznaczenia i spłaty kredytu,
 • wysokość prowizji, jeśli została ona ujęta w warunkach ofertowych,
 • konsekwencje unikania spłaty kredytu a także prezentacja kosztów windykacji,
 • informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez instytucję finansującą,
 • możliwość dokonywania zmian umownych, w tym jej rozwiązania.


Gdzie można znaleźć wzór umowy kredytowej?

Każdy bank musi respektować struktur umowy kredytowej określonych w przepisach. Nie oznacza to, że nie ma możliwości rozpisania jej według własnego wzoru. Te dostępne są na stronach internetowych niektórych banków. Dodatkowo można się z nimi zapoznać także na stronach portali branżowych. Co ważne, gotowy wzór umowy kredytowej powinien zostać przedstawiony kredytobiorcy jeszcze przed dniem jej podpisania, tak aby miał on czas na zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi i załącznikami. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na odstąpienie od umowy kredytu, musi wiedzieć, że ma na to tylko 14 dni od momentu jej podpisania.

 
Czy masz dodatkowe pytania? Jeśli tak, daj znać w komentarzu!

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Grudzień 2023

Dodaj komentarz

newsletter