title

Upadłość konsumencka 2022. Kogo obejmuje? Jak wnioskować?

Chcesz się dowiedzieć, czym jest upadłość konsumencka? Sprawdź poniższy artykuł, by zapoznać się z aktualnymi wymaganiami i regulacjami. Kogo obejmuje upadłość konsumencka w 2022 roku i jak złożyć stosowny wniosek?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym obejmującym osoby prywatne, nieposiadające działalności gospodarczej (wyjątkiem jest osoba fizyczna posiadająca działalność gospodarczą). Służy ona przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb wierzycieli i umorzeniu zobowiązań, w przypadku gdy dłużnik jest niewypłacalnym przez okres min. 3 miesięcy.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką w 2022 roku?

Według obecnych przepisów upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, której  dochód nie jest wystarczający na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem oraz spłatą długów. Nie ma znaczenia czy powodem zadłużenia było nieumiejętne korzystanie z kredytów gotówkowych lub pożyczek pozabankowych, czy utrata pracy, bądź choroba. Jeszcze do niedawna sądy oddalały wnioski konsumentów, w przypadku gdy niewypłacalność była wynikiem niedbalstwa lub została spowodowana w sposób umyślny. 

Po nowelizacji ustawy o prawie upadłościowym instytucje sądowe uznają bankructwo konsumentów w większości przypadków, a to przyczynia się do wzrostu ilości postępowań w ostatnim czasie.

Jak wnioskować o upadłość konsumencką? 

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego sądu gospodarczego oraz uiszczenie opłaty w kwocie 30 zł. Na stronie sądu lub w jego siedzibie udostępnione są odpowiednie formularze, które należy wypełnić. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie sami odpowiednio uargumentować naszej sytuacji finansowej, bądź nigdy nie mieliśmy do czynienia z tego typu wnioskami, możemy powierzyć te czynności kancelarii prawnej, która pomoże nam w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. 

Do wniosku należy dołączyć wszystko, co potwierdza trudną sytuację, w której się znaleźliśmy, aby sąd mógł w sposób rzetelny ocenić czy podlegamy ogłoszeniu upadłości. Warto nadmienić, że taki wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych, warto zastanowić się nad ich konsekwencjami oraz czy nie ma innych rozwiązań, z których można byłoby skorzystać. Skutki takiego postępowania mogą okazać się bardzo dotkliwe, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa podawana jest przez sąd do wiadomości publicznej. Jakie następstwa niesie za sobą ogłoszenie upadłości?

 • brak możliwości zarządzania majątkiem np. sprzedaż samochodu, mieszkania;
 • prawdopodobieństwo utraty obecnego miejsca zamieszkania w przypadku jego zlicytowania;
 • ograniczony dostęp do pieniędzy — wynagrodzenie za pracę i środki pieniężne znajdujące się na koncie bankowym zostaną zablokowane na poczet spłacenia wierzycieli (do określonej wysokości);
 • dodatkowe koszty w przypadku skorzystania z pomocy prawnika;;
 • sąd może ogłosić upadłość jedynie na część zadłużenia - pozostałą kwotę trzeba będzie spłacić poprzez np. oddanie samochodu, mieszkania.

 

Upadłość konsumencka — najważniejsze  zmiany w 2022 roku

Do najistotniejszych zmian na rok 2022 w przypadku upadłości konsumenckiej, zaliczamy:

 1. Nowe uproszczone zasady ogłoszenia upadłości.
 2. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, również mogą wnioskować.
 3. Całkowite umorzenie zobowiązań jest możliwe, gdy sąd udowodni, że dłużnik nie posiada majątku.
 4. Brak konieczności podawania dowodów niewypłacalności.
 5. Osoba zadłużona może wnioskować o zawarcie ugody z wierzycielem.
 6. Bankructwo mogą ogłosić również osoby, które w sposób umyślny przyczyniły się do swojej sytuacji.


Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Jedną z korzyści przeprowadzenia takiego postępowania, jest fakt, że nie zostaniemy bez dachu nad głową, gdyż przepisy zapewniają dłużnikowi środki na wynajem mieszkania.  Możliwe jest całkowite umorzenie długów, jeśli sąd orzeknie, że osoba nie posiada żadnego majątku, bądź jest trwale niezdolna do spłaty zadłużenia np. w wyniku choroby. 

Wstrzymane zostaną również wszelkie czynności windykacyjne, a zobowiązanie może zostać rozłożone na raty według harmonogramu ustalonego przez sąd. Niestety dostęp do pieniędzy i majątku zostanie ograniczony, a informacja o bankructwie przekazana do wiadomości publicznej. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Luty 2024

Dodaj komentarz

Komentarze:

major

o tym nie wiedziałem ale dobrze by bylo spłącic to co sie zaciagnelo, e-kruk daje opcje ogarniania wszystkiego na biezaco i widze ile jeszcze zalegam

Odpowiedz

newsletter