title

Na czym polega windykacja?

Windykacja i egzekucja należnych długów rzadko należy do przyjemnych procesów — zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Jeśli stoisz po jednej z tych stron i czeka cię konieczność odzyskania należnych ci pieniędzy lub ich spłaty, dobrze znać dokładną odpowiedź na pytanie — na czym polega windykacja?

Słowo windykacja nie kojarzy się zbyt pozytywnie… Ale warto wiedzieć, co ono dokładnie oznacza i jak przebiega cały proces windykacyjny. Wszelkie informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest windykacja i jak przebiega jej proces?


Słowo windykacja oznacza proces próby uzyskania przez wierzyciela należnych mu środków ze strony dłużnika
. Kroki, jakie w pierwszej kolejności powinien podjąć wierzyciel, powinny mieć charakter polubowny, opierać się na mediacji oraz dialogu.

Ważne jest, aby szczegółowo określić kwotę długu (lub jego rodzaj, jeśli nie dotyczy on gotówki), a także termin bądź terminy spłaty. Istotne jest, aby były one realistyczne i oparte na wspólnie ustalonych zasadach, ale jednocześnie biorące pod uwagę wszelkie istotne dla obydwu stron okoliczności.


Sprawdź, JAK POŻYCZAĆ ODPOWIEDZIALNIE >

 

Przekazanie sprawy windykatorowi — na czym polega?


Wierzyciel ma prawo przekazania obowiązków związanych z próbą egzekucji długu zewnętrznemu podmiotowi, zwanego windykatorem. Na czym polega windykacja przy pomocy windykatora?

Aby zostać windykatorem, nie są wymagane żadne szczególne uprawnienia. Windykator nie ma również prawnej możliwości prowadzenia czynności egzekucyjnych jak na przykład spisanie majątku, czy przejęcie własności dłużnika.

Rolą windykatora jest kontakt z dłużnikiem, negocjacja warunków zwrotu długu, a następnie przypominanie o jego spłatach. Windykator, oprócz kontaktu telefonicznego, pocztowego oraz internetowego, ma prawo podejmować również próby kontaktu osobistego.

Wszelkie formy kontaktu nie mogą jednak nosić znamion nękania, nie mogą one również godzić w dobre imię dłużnika. Nie może on więc informować o zadłużeniu osób trzecich, nie może również przeprowadzić wywiadu środowiskowego wśród osób znających dłużnika. Zabronione są również wszelkie formy zastraszania bądź wymuszania.

Dłużnikowi zawsze przysługuje prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat zadłużenia oraz tego, na czym polega windykacja, a windykator zobowiązany jest na taką prośbę odpowiedzieć. Przekazane informacje muszą zawierać kwotę długu do spłaty, w tym odsetki oraz wszelkie dodatkowe opłaty i kary umowne, a także warunki ich spłaty.

Na windykatorze ciąży przede wszystkim konieczność znalezienia kompromisu akceptowalnego dla obydwu ze stron. Ma on również prawo skierowania sprawy do sądu w imieniu wierzyciela.

 

Na czym polega windykacja sądowa?


W przypadku, kiedy strony nie dojdą ze sobą do porozumienia lub dłużnik nie wywiązuje się ze wcześniej wspólnie ustalonych zasad określających warunki spłaty długu (np. pożyczki ratalnej czy kredytu gotówkowego), wierzyciel ma możliwość skierowania sprawy na drogę sądową.

Dopiero po pozytywnym dla wierzyciela wyroku sądu sprawie może zostać przypisany komornik. Jest on funkcjonariuszem publicznym, a jego zakres kompetencji jest znacznie szerszy, niż w przypadku windykatora. Posiada on między innymi możliwość zajęcia własności dłużnika lub pobieranie pieniędzy bezpośrednio z jego konta bankowego. Sposób postępowania komornika jest zawsze ustalany indywidualnie i adekwatnie do sprawy.


Masz dodatkowe pytania? Daj znać w komentarzu.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Wrzesień 2023

Dodaj komentarz

newsletter