Plan połączenia

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Adepto Sp. z o.o. i DaVinci Investment Sp. z o.o.

Zarząd spółki Adepto Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 500 § 21  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 5 października 2022 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Adepto Sp. z o.o. plan połączenia spółki Adepto Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (spółka przejmująca) ze spółką DaVinci Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Adepto Sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z DaVinci Investment Sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj (plik pdf).

 

 

 

 

newsletter