title

Ranking ubezpieczeń turystycznych – sprawdź najlepsze ubezpieczenia podróży!

Wybierasz się na wakacje lub wymarzony urlop? Spakowałeś już walizki i sprawdziłeś wszystkie atrakcje, które zwiedzisz w okolicy? Doskonale! Nie zapomnij jednak o zakupie polisy turystycznej. Sprawdź, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie podróży!

Kategoria ubezpieczeń dla podróżujących jest częścią oferty towarzystw asekuracyjnych, która obejmuje wszystkie produkty zapewniające ochronę przed różnymi ryzykami w czasie podróży i przebywania na wyjeździe, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najważniejszym jego elementem jest pokrycie w ramach zagwarantowanej sumy kosztów leczenia, ale też polisa może obejmować nieszczęśliwe skutki zdarzeń. Może zostać też rozbudowana o dodatkowe elementy, które zwiększą ochronę.

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

W najprostszej swojej postaci polisa turystyczna powinna obejmować koszty leczenia. Zwłaszcza w przypadku wyjazdów zagranicznych ma to znaczenie, ponieważ w Polsce każda osoba ubezpieczona w NFZ może skorzystać bezpłatnie z pomocy medycznej w publicznych placówkach zdrowia. Uzyska taką pomoc również za granicą na podstawie karty EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nie pokryje ona jednak kosztów np. leków czy specjalistycznego transportu medycznego lub sanitarnego, ani leczenia poza granicami Unii Europejskiej czy krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dlatego warto zastanowić się nad zawarciem odpowiedniej umowy. Ponadto EKUZ zapewnia ochronę na takiej zasadzie, jak mogą korzystać ze świadczeń medycznych mieszkańcy danego kraju, tzn. za niektóre z nich trzeba zapłacić. 


Ranking ubezpieczeń turystycznych: najlepsze oferty!

Ranking ubezpieczeń turystycznych

Assistance

TAK

OC

do 500 000 zł

NNW

TAK

Bagaż

do 5 000 zł

Koszty leczenia

do 1 000 000 zł

Złóż wniosek online

Assistance

TAK

OC

TAK

NNW

TAK

Bagaż

TAK

Koszty leczenia

w zależności od ubezpieczyciela

Złóż wniosek online

Assistance

TAK

OC

do 100 000 zł

NNW

do 100 000 zł

Bagaż

do 3 000 zł

Koszty leczenia

do 200 000 zł

Złóż wniosek online

Assistance

TAK

OC

do 500 000 zł

NNW

do 50 000 zł

Bagaż

do 5 000 zł

Koszty leczenia

do 800 000 zł

Złóż wniosek online


Ubezpieczenie podróży – w jakich sytuacjach może pomóc?

Polisa kosztów leczenia w przypadku ubezpieczenia turystycznego to nie jedyna dostępna dla podróżującego opcja. Zwykle w podstawowej wersji ujęta jest też gwarancja ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Dzięki temu przy poniesieniu trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wyjazdu, w kraju czy za granicą, właściciel polisy bądź jego najbliżsi otrzymają odszkodowanie. 

Elementem ubezpieczenia dla podróżnych może być ochrona od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, chroniąca przed ponoszeniem finansowych konsekwencji wywołanych szkód majątkowych i osobowych.

Dodatkiem do polisy mogą być ponadto ubezpieczenia:

  • bagażu,
  • ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych,
  • odwołania lotu, wyjazdu, 
  • rezygnacji z imprezy,
  • sprzętu elektronicznego lub sportowego,
  • od opóźnienia lotu, wyjazdu itp.,
  • assistance, ze wszechstronnym wsparciem na wszelki wypadek. 


Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne?

Przed podpisaniem umowy z wybranym towarzystwem, zawsze trzeba zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami polisy. Ważna jest przy tym w szczególności sekcja dotycząca wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli lista zdarzeń, których wystąpienie powoduje, że towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania. Stanie się tak np. wtedy, gdy do wypadku za granicą dojdzie pod wpływem alkoholu czy po zażyciu substancji odurzających.

Polisa turystyczna powinna mieć odpowiednio dobrane sumy dla poszczególnych ryzyk. Koszty leczenia powinny być pokrywane w szerokim zakresie, ponieważ w wielu krajach leczenie jest niestety kosztowne. Niska składka zwykle idzie w parze z niską sumą ubezpieczenia, przez co polisa będzie chroniła w ograniczonym zakresie. 

Wycieczki zorganizowane zawsze z ubezpieczeniem

Wykupując np. wycieczkę w biurze turystycznym, klient może mieć pewność, że będzie ona zaoferowana z polisą, ale w swojej ograniczonej formie. Obowiązują przy tym niskie sumy ubezpieczenia i podstawowe świadczenia, z tytułu kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ochrony jest doliczany do ceny imprezy turystycznej, a klient nie ma możliwości rezygnacji. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Luty 2024

Dodaj komentarz

newsletter