title

Ranking ubezpieczeń samochodowych. Sprawdź najlepsze OC!

Zakup ubezpieczenia OC pojazdu jest w Polsce obowiązkowy. Co warto o nim wiedzieć? Jaką polisę auta wybrać? Sprawdź ranking ubezpieczeń OC i ubezpiecz swoje auto bez wychodzenia z domu!

Każdy posiadacz samochodu powinien zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Polisa OC chroni pod względem finansowym kierujących pojazdami mechanicznymi. Jeśli dojdzie do kolizji lub wypadku, w którym ktoś będzie poszkodowany, odszkodowanie oraz wszelkie rekompensaty wypłaci w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym klient wykupił OC. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i szkód majątkowych. Prócz tego może ubezpieczyć swój pojazd w ramach dodatkowych, fakultatywnych ofert ubezpieczeniowych, jak autocasco, ubezpieczenie NNW dla kierowcy i pasażerów czy pakiet assistance. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu samochodowym?

Ubezpieczenie OC koniecznością dla każdego kierowcy

W gronie ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli przeznaczonych dla właścicieli pojazdów mechanicznych, znajdują się polisy obligatoryjne i fakultatywne. Do obowiązku właściciela samochodu należy zadbanie o ubezpieczenie OC. Konieczność ta wynika z przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W katalogu polis obowiązkowych w art. 4 niniejszej ustawy mowa o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 

Przed czym chroni ubezpieczenie OC pojazdu?

Najprościej mówiąc, przed poniesieniem wysokich kosztów odszkodowania. OC jako ubezpieczenie obowiązkowe chroni interesy osób pokrzywdzonych w wypadku, jak i jego sprawców. 

  • Ofiara wypadku otrzyma rekompensatę za straty materialne (najczęściej uszkodzony samochód) i uszczerbek na zdrowiu, jeśli do takiego doszło. Środki z odszkodowania mogą pokryć koszty leczenia czy nawet długotrwałej rehabilitacji.

  • Sprawca wypadku z kolei nie musi pokrywać tych, często wysokich, kosztów z własnej kieszeni. Wszystkim zajmie się firma ubezpieczeniowa - o ile oczywiście kierowca regularnie opłacał OC.  

Warto więc podkreślić, że środki z własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) nie trafiają do nas, tylko poszkodowanych. Jeśli sami nie zawiniliśmy w wypadku, to nasze szkody zostaną pokryte z OC “winnego kierowcy”. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że nasze straty materialne zostaną pokryte w każdym przypadku - musimy zdecydować się na wykupienie nieobowiązkowego ubezpieczenia AC.

 

Ranking ubezpieczeń pojazdu: sprawdź najlepsze OC!

Ranking ubezpieczeń OC

Assistance

TAK

Zielona karta

Bezpłatna

Bezpośrednia likwidacja szkód

TAK

Zniżki

Za zakup dodatkowych polis

Złóż wniosek online

Assistance

Assistance Prestiż

Zielona karta

TAK

Bezpośrednia likwidacja szkód

TAK

Zniżki

Zniżki za zakup online

Złóż wniosek online

Assistance

Pakiet Assistance Opony i samochód zastępczy

Zielona karta

Bezpłatna

Bezpośrednia likwidacja szkód

NIE

Zniżki

Zniżki za zakup online

Złóż wniosek online

Assistance

TAK

Zielona karta

Bezpłatna

Bezpośrednia likwidacja szkód

TAK

Zniżki

TAK

Złóż wniosek online

Assistance

TAK

Zielona karta

Bezpłatna

Bezpośrednia likwidacja szkód

TAK

Zniżki

TAK

Złóż wniosek online

Assistance

TAK

Zielona karta

Bezpłatna

Bezpośrednia likwidacja szkód

TAK

Zniżki

TAK

Złóż wniosek online

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

To, co oferują poszczególne firmy ubezpieczeniowe w ramach OC oraz wysokość odszkodowań to kwestie regulowane ustawowo. Z tego względu nie ma tutaj miejsca na dowolne kreowanie ofert tego ubezpieczenia np. poprzez zmienianie limitów - w każdej firmie otrzymamy praktycznie identyczną polisę. Skoro więc wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe są zobligowane do przygotowania podobnej oferty, możemy kierować się ceną.

Jednak przed wyborem najtańszej opcji warto sprawdzić, czy:

  • zawiera dodatki, takie jak np. assistance wypadkowy,
  • oferowane są pakiety ubezpieczeń typu OC+AC. OC w danej firmie może być droższe, lecz cały zestaw już tańszy.
  • niższa cena nie obowiązuje tylko przy jednorazowej płatności lub tej w formie online.


Najtańsze ubezpieczenie OC

Na rynku ubezpieczeń samochodowych panuje zażarta konkurencja i w każdej chwili w którejś firmie może pojawić się np. czasowa atrakcyjna promocja. Z tego względu niezbędne jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń OC, aby nie musieć samemu przeczesywać stron internetowych każdego z towarzystw ubezpieczeniowych.

Warto także pamiętać o tym, że mamy wpływ na wysokość ubezpieczenia OC. Nie kreuje jej tylko oferta danej firmy, ale również marka samochodu, pojemność silnika czy dopisanie jako współwłaściciela pojazdu osoby z długą historią bezszkodowej jazdy.


Ile wynosi suma gwarancyjna ubezpieczenia OC?

Wspomniana suma gwarancyjna jest z góry określona na mocy przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dla OC komunikacyjnego nie może być ona niższa niż równowartość w złotych:

  • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód majątkowych, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem OC, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jak wykupić ubezpieczenie OC?

Właściciele samochodów mają pełną dowolność przy wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym będą chcieli podpisać polisę OC komunikacyjnego. Każde musi zaoferować ubezpieczenie o takim samym zakresie ochrony i z takimi samymi, minimalnymi sumami gwarancyjnymi. Cena OC może się jednak różnić u poszczególnych ubezpieczycieli. Zależy ona od takich parametrów jak:

  • dane dotyczące samochodu – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, liczba przejeżdżanych km rocznie itp.
  • dane dotyczące właściciela pojazdu – cena zależna jest głównie od wysokości zniżek, jakie zgromadziła dana osoba z tytułu bezszkodowego przebiegu historii ubezpieczenia.
  • miejsce zamieszkania kierowcy – w dużych miastach OC jest droższe niż w mniejszych.

Dzięki porównywaniu ze sobą różnych ofert ubezpieczenia OC dla tego samego właściciela i jego pojazdu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Za brak OC grożą wysokie kary finansowe, naliczane nawet już za jeden dzień przerwy w ciągłości OC samochodu.

Fakultatywne ubezpieczenia pojazdu: AC i NNW

Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, są również nieobowiązkowe, fakultatywne polisy samochodowe, jak autocasco, assistance czy NNW. AC, inaczej autocasco, ma chronić właściciela pojazdu przed ponoszeniem kosztów przy likwidacji szkód spowodowanych z jego winy i w wielu innych. Na przykład gdy dojdzie do wypadku, to OC pokryje koszty uszkodzeń powstałych w pojazdach poszkodowanych, a AC pozwoli na przerzucenie na ubezpieczyciela odpowiedzialności m.in. za naprawę auta sprawcy.

Ubezpieczenie AC pojazdu

Nie można utożsamiać ubezpieczenia AC z ubezpieczeniem od kradzieży pojazdu. Nie wszystkie polisy autocasco takie ryzyko uwzględniają. Zanim dojdzie do podpisania umowy ubezpieczenia AC warto sprawdzić, jakie ryzyka są w niej ujęte, jaki jest udział własny w szkodzie (określany procentowo lub kwotowo), czy uwzględniana jest amortyzacja części i czy brana jest pod uwagę franszyza integralna, czyli procentowo lub kwotowo określona wartość szkody, poniżej której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Przy AC nie ma już przepisów ustawowych, które nakazywałyby ubezpieczycielom zapewnienie określonej sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności zakładu, o czym także trzeba wiedzieć.

Ubezpieczenie NNW 

Do dobrowolnych ubezpieczeń zalicza się ponadto ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków, które można wykupić zarówno dla kierowcy, jak i podróżujących z nim pasażerów, w dowolnie wybranym zakresie. W sytuacjach awaryjnych, np. zepsucia się samochodu w trasie i konieczności jego holowania do warsztatu, przydadzą się usługi assistance zapewniane przez ubezpieczycieli za dodatkową opłatą. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Grudzień 2023

Dodaj komentarz

newsletter