title

Blokada konta – co zrobić, gdy bank zablokuje środki na koncie?

Posiadasz konto bankowe, ale okazało się, że bank zablokował do niego dostęp? Co w sytuacji, kiedy bank zablokuje Twoje środki na koncie i nie możesz z nich korzystać? Takie chwile są rzadkością, jednakże mogą przytrafić się każdemu. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

Kto blokuje środki na koncie bankowym? Najważniejsze informacje

Środki na koncie bankowym najczęściej blokowane są przez kilka organów. Zaliczamy do nich:

  • Naczelnika Urzędu Skarbowego;
  • Organy Jednostek Samorządowych;
  • Dyrektora ZUS;
  • Krajową Administrację Kas;
  • komornika.

To najpopularniejsze urzędy, które mają pełne prawo do zablokowania środków znajdujących się na rachunku bankowym. Warto o tym wiedzieć, gdyż w razie wystąpienia takiej sytuacji można szybko skontaktować się z wybraną instytucją. O tym, kto zajmuje środki na rachunku w banku, decyduje w dużej mierze typ zadłużenia. Jeśli jesteś podejrzany(a) o przestępstwo, to prokurator może wystąpić z wnioskiem do banku o zablokowanie Twoich środków. Możesz też zalegać ze składkami w ZUS lub US. W takich sytuacjach instytucje państwowe również mogą zająć Twój majątek na koncie.

Uwaga! Na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym rachunku bankowe osób, wobec których toczy się postępowanie komornicze lub administracyjne, mogą zostać legalnie zajęte.

Sprawdź RANKING KONT OSOBISTYCH >


Co zrobić, kiedy środki na koncie zostały zablokowane?

Czy masz jakieś wyjście, jeśli Twoje środki na koncie bankowym zostały zablokowane? Oczywiście, że tak. Banki blokują środki tylko na wniosek określonych organów państwowych. Możesz dowiedzieć się, na czyje zlecenie pieniądze zostały zajęte oraz ubiegać się o ich odblokowanie. W tym celu musisz udać się do placówki swojego banku. Niestety w takich sytuacjach infolinia nie będzie pomocna. Oprócz tego musisz udać się do komornika lub innego urzędu, na którego życzenie środki na koncie zostały zablokowane. Kiedy uregulujesz zaległe płatności, Twoje konto w banku zostanie odblokowane w ciągu kilku dni roboczych.

Blokada konta – czy bank musi poinformować klienta?

Niestety w sytuacji, kiedy na wniosek organów państwowych środki na koncie zostają zablokowane, bank nie ma obowiązku informowania o tym fakcie swojego klienta. O aktualnej blokadzie prawdopodobnie dowiesz się bezpośrednio od komornika, Urzędu Skarbowego lub innej instytucji dokonującej zajęcia. Powiadomienie najczęściej odbywa się w formie listownej na adres korespondencyjny dłużnika.

Jakie środki mogą zostać zajęte na koncie?

Niestety komornik, ani żadna instytucja nie ma możliwości potwierdzenia, z jakiego tytułu znajdują się środki na koncie. W wyniku zajęcia tracisz więc dostęp do wszystkich swoich pieniędzy. Pamiętaj, że świadczenia alimentacyjne i inne dodatki socjalne nie podlegają zajęciu komorniczemu lub żadnemu innemu.

Co możesz zrobić w sytuacji, kiedy bank pozbawił Cię wszystkich oszczędności na koncie? Aby potwierdzić, że środki na rachunku pochodzą np. z tytułu alimentów, nie wystarczy Ci potwierdzenie przelewu. Musisz zdobyć zaświadczenie od organu egzekucyjnego, aby zrealizować wypłatę środków wolnych od zajęcia.

To ważne! Art. 833 § 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego mówi, że świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji tak samo, jak dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Jak długo może trwać blokada konta?

Blokada konta trwa najczęściej tak długo, aż należności finansowe zostaną w pełni uregulowane przez dłużnika. Musisz w tym przypadku pokryć także koszty egzekucji wraz z odsetkami umownymi. Blokady w przypadku podejrzenia przestępstwa mogą trwać o wiele dłużej, jednakże te zdarzają się niezwykle rzadko. Pamiętaj, że do odblokowania konta sama spłata długu nie będzie wystarczająca. Organ zajmujący się egzekucją powiadamia bank, a ten następnie podejmuje procedury zwalniające środki na koncie oraz odblokowanie dostępu do rachunku.

Czy masz dodatkowe pytania? Jeśli tak, daj znać w komentarzu.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Lipiec 2024

Dodaj komentarz

newsletter