title

Co zrobić, gdy komornik zajął konto?

Obawiasz się, że z uwagi na swoje zadłużenia, komornik może zająć Twoje konto bankowe? Sprawdź, w jakich sytuacjach może mieć to miejsce i co należy na ten temat wiedzieć. Co zrobić, gdy komornik zajął konto bankowe? 

W przypadku pojawienia się wyraźnych opóźnień w spłacie zobowiązań, a także przy ignorowaniu wezwań do uiszczania opłat, możemy spodziewać się otwarcia egzekucji komorniczej. Najczęściej o procesie dowiadujemy się dopiero przy blokadzie środków na koncie bankowym. Wbrew pozorom nieodebranie listu z sądu wcale nie oznacza, że działania zmierzające do odzyskania długu nie będą podlegać dalszemu procedowaniu. W związku z tym, że umowa pożyczki lub kredytu, wymaga dotrzymania warunków, komornik ma prawo wejść na nasze konto osobiste. Warto wówczas zadbać o to, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje środki na życie. Co zrobić, gdy komornik zajął konto w banku?

Czy komornik może zablokować wszystkie nasze środki?

Podczas egzekucji komorniczej zajęciu najczęściej podlegają pieniądze na koncie bankowym dłużnika. Dotyczy to zarówno zgromadzonych już środków pieniężnych, jak i przyszłych wpływów. Istnieje jednak kwota, której komornik nie może pobrać na rzecz spłaty długu. Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia, a także środki przeznaczone na świadczenia. Podobnie komornik nie może zająć przysługujących nam dodatków oraz zasiłków. Art. 890 kodeksu postępowania cywilnego określa, jakie wyjątki nie podlegają zabezpieczeniu komorniczemu, a wśród nich znaleźć można zobowiązania alimentacyjne oraz podatkowe.

Egzekucja komorcznicza: wyłączenie środków przez małżonka

W tym miejscu warto zadbać o to, aby współmałżonek wystąpił o wyłączenie swoich pieniędzy spod egzekucji. O ile wspólne konto bankowe jest zajmowane przez działania komornika, o tyle można zabezpieczyć pieniądze niewchodzące w skład majątku osobistego dłużnika oraz niebędące częścią jego wynagrodzenia. W tym celu konieczne jest skierowanie do sądu odpowiedniego pozwu, w którym pozywamy wierzyciela i wskazujemy kwotę, która powinna być wyłączona spod egzekucji. Oczywiście konieczne jest wskazanie uzasadnienia, a na cały proces współmałżonek ma miesiąc od chwili naruszenia jego środków.

Zajęte konto bankowe a zaskarżenie czynności komorniczych

Jako dłużnik możemy również zaskarżyć czynności komornika. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni dokument do sądu rejonowego, w ramach którego działa komornik. Dokument składamy bezpośrednio u komornika, a on przekazuje pismo do właściwego sądu. Na złożenie skargi mamy dokładnie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia, w którym zostaliśmy zawiadomieniu o dokonaniu czynności naruszenia środków finansowych. Koszt takiej skargi na czynności komornika wynosi 100 złotych. Zaskarżenie objąć może wiele czynności m.in. brak wyłączenia z egzekucji odpowiednich środków pieniężnych czy też prowadzenia postępowania, choć dług został uiszczony.

Kiedy warto złożyć sprzeciw?

Jako osoba, wobec której podjęto działania komornicze, możemy złożyć odpowiedni sprzeciw. Najlepiej jest wykonać to na samym początku postępowania egzekucyjnego. Cała procedura może zostać przeprowadzona poprzez elektroniczny formularz postępowania upominawczego bądź też poprzez wysyłkę odpowiedniego pisma pocztą.

Sprzeciw nie wymaga uiszczenia dodatkowych opłat, a jego rozpatrzenie jest możliwe, jeśli został złożony w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Luty 2024

Dodaj komentarz

Komentarze:

Jasiek

Ważne żeby się nie pomylić i nie skierować skargi na komornika od razu do sądu, bo można stracić termin. sąd przekaże komornikowi bez rozpatrywania, termin płynie.

Odpowiedz

newsletter