title

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci — co to jest, kiedy się przyda i jak złożyć?

Chciałbyś zabezpieczyć się na przyszłość i zapewnić swoim bliskim dostatnie życie? Warto zadbać o to, by po Twojej śmierci, zgromadzone przez Ciebie na koncie oszczędności szybko trafiły w ręce Twojej rodziny. Zapoznaj się z usługą dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Czym ona jest i jak z niej można skorzystać?

Śmierć nie jest czymś, o czym lubimy myśleć, warto jednak dopełnić starań, aby w przypadku jej nadejścia, nasi bliscy byli odpowiednio zabezpieczeni. Podstawową i dobrze znaną formą określającą sposób przekazania naszego majątku bliskim jest testament. Istnieje jednak jeszcze jedna metoda, który warto rozważyć, bowiem niesie on za sobą zalety, których testamentowi brakuje. Jest nim dyspozycja wkładem na wypadek śmierci — na czym polega i jak ją złożyć?

Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci?

Dyspozycja na wypadek jest pisemnym zaleceniem kierowanym do banku, w którym posiadamy konto, aby w przypadku śmierci przelał on z naszego konta określone kwoty pieniężne na rzecz określonych przez nas osób. Możliwość złożenia dyspozycji z wkładem na wypadek śmierci dotyczy posiadaczy:

Z wyłączeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych.

Dyspozycja na wypadek śmierci — zalety

Największą zaletą dyspozycji na wypadek śmierci jest szybkość, z jaką zawarte w niej postanowienia wchodzą w życie. W przypadku testamentu proces począwszy od ustalenia majątku osoby zmarłej do jego podziału, niejednokrotnie trwa latami — szczególnie w przypadku, kiedy jedna ze stron zakwestionuje testament, chcąc dochodzić swoich praw przed sądem. W takiej sytuacji majątek zmarłego pozostaje zamrożony, aż do czasu rozpatrzenia roszczeń, a następnie wydania decyzji przez sąd. 

Działanie dyspozycji na wypadek śmierci jest znacznie szybsze, a wypłata pieniędzy może nastąpić, zanim jeszcze rozpocznie się postępowanie spadkowe.

Dyspozycja na wypadek śmierci — ograniczenia

Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć jedynie wobec swoich dzieci, rodziców, współmałżonka, dziadków oraz wnuków. 

Istnieje również limit łącznej kwoty, jaką można rozdysponować w ramach dyspozycji na wypadek śmierci. Jest ona określona następującym zapisem prawnym:

  • kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Dyspozycja na wypadek śmierci — jak ją złożyć?

Złożenie dyspozycji wymaga zachowania formy pisemnej. W każdym momencie istnieje możliwość zmiany dyspozycji lub jej odwołanie, co również musi odbyć się na piśmie. Złożenie dyspozycji odbywa się poprzez złożenie specjalnego formularza, który otrzymasz w placówce banku, w którym posiadasz konto, przy czym wiele banków umożliwia pobranie formularza również ze swojej strony internetowej.

Złożenie pisma zwykle będzie wymagać osobistej wizyty w banku. Składanie dyspozycji nie wymaga obecności osób uposażonych, czyli tych, którzy mają otrzymać pieniądze w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego. 

Jakie dane są potrzebne przy składaniu dyspozycji na wypadek śmierci?

Bank będzie potrzebować danych umożliwiających identyfikację zarówno twoją, jak i osób uposażonych. Konieczne więc będzie podanie nazwisk, numerów PESEL, serii oraz numerów dowodów osobistych, miejsca zamieszkania, a także numery rachunków bankowych. Niekiedy konieczne może być podanie również daty urodzenia, imion rodziców bądź kraju rezydencji podatkowej beneficjenta — zależy to już od indywidualnych ustaleń każdego z banków.

Masz dodatkowe pytania związane z dyspozycją na wypadek śmierci? Daj znać w komentarzu.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Maj 2024

Dodaj komentarz

newsletter