title

Spłata karty kredytowej – ile wynosi minimalna kwota spłaty?

Zacząłeś korzystać z karty kredytowej, ale nie do końca znasz wszystkie szczegóły związane ze zwrotem wykorzystanych środków? Korzystasz z limitu przyznanego przez bank, lecz nie wiesz, w jaki sposób najlepiej spłacić zadłużenie? Sprawdź, co to jest i ile wynosi minimalna kwota spłaty karty kredytowej!

Karta kredytowa jest narzędziem pozwalającym na finansowanie wydatków w sklepach i punktach usługowych z wykorzystaniem przyznanego przez bank limitu. Za pośrednictwem takiej karty zaciągasz kredyt, który może być spłacony w dowolnej chwili. Jeśli jednak klient zrobi to w tzw. okresie bezodsetkowym, bank nie naliczy odsetek od wykorzystanego zobowiązania. W przeciwnym wypadku będą one naliczane. Ponadto klient ma obowiązek spłaty minimalnej kwoty na karcie kredytowej. Ile ona wynosi?

Czym jest spłata minimalna na karcie kredytowej?

Przez pojęcie spłaty minimalnej związanej z udostępnioną klientowi przez bank kartą kredytową należy rozumieć kwotę, jaką trzeba uregulować w terminie określonym przez tę instytucję. To część zadłużenia powstałego na karcie, która musi być spłacona do końca okresu bezodsetkowego, a resztę długu można rozłożyć na raty i oddać w miarę możliwości w późniejszym terminie, wraz z należnymi bankowi odsetkami. 

Dla klienta spłata minimalna jest obowiązkowa, choć jej uiszczenie nie uchroni go przed naliczeniem odsetek, jeśli całe zadłużenie nie zostało zwrócone do banku w tzw. okresie bezodsetkowym.

Spłata zadłużenia na karcie kredytowej

Karta kredytowa pozwala na płacenie w sklepach i punktach usługowych do limitu wyznaczonego przez bank. Tak powstaje zadłużenie, które rzecz jasna trzeba z czasem spłacić. Nie musimy tego jednak robić natychmiastowo. Kiedy będzie się kończyć miesięczny okres rozliczeniowy korzystania z karty kredytowej, klient nie musi od razu zwracać środków do banku. Otrzyma on wyciąg operacji z rozliczonego czasu i będzie miał co najmniej 20–26 dni na spłatę. Jeśli klient ureguluje całe zadłużenie w okresie bezodsetkowym, bank nie naliczy wysokich odsetek, jakie są charakterystyczne dla zobowiązań z tytułu karty kredytowej. 

Jeśli klienta nie stać na taką spłatę, bo na przykład miał w danym miesiącu wiele nieprzewidzianych wydatków, to musi chociaż zwrócić minimalną kwotę z długu powstałego na karcie kredytowej. 

Ile najczęściej wynosi minimalna kwota spłaty?

Na ogół banki wyznaczają minimalną spłatę na karcie kredytowej na kilka procent kwoty zadłużenia. To suma, którą bezwzględnie trzeba oddać do banku, zanim zakończy się okres bezodsetkowy. Reszta pożyczonych środków zmieni się w oprocentowany kredyt, który będzie spłacany przez klienta wraz z odsetkami naliczanymi według ustalonej stopy oprocentowania. 

Minimalna spłata wynika z przemnożenia kwoty zobowiązania przez procent ustalony przez bank – zwykle jest to około 3–5 proc. zadłużenia, ale nie mniej niż około 50 zł. 

Jeśli klient spłaci minimalną kwotę na karcie kredytowej, bank uzna, że należycie reguluje on swoje należności. Wprowadzenie tej zasady do oferty karty kredytowej spowodowane jest tym, że bank chce mieć pewność, że współpracuje z rzetelnym dłużnikiem. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Czerwiec 2024

Dodaj komentarz

newsletter