title

Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Czy prawo bankowe reguluje zasadę, kto ma obowiązek spłaty zobowiązań po jego śmierci? Czy powinność ta przypisana jest do małżonki? Sprawdź, czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci i co warto wiedzieć na ten temat.

Podczas zawierania małżeństwa większość osób w Polsce nie decyduje się na rozdzielność majątkową. Samo wspomnienie o chęci zawarcia intercyzy może wywołać niemałe oburzenie wśród rodziny pary młodej, a czasami nawet przyczynia się do pogorszenia relacji między małżonkami. Co jednak w sytuacji, jeśli mąż po śmierci zostawia żonie w spadku długi?

Dług w spadku – co warto wiedzieć?

Kwestię dziedziczenia długu w spadku precyzują przepisy Kodeksu cywilnego. Główny wpływ ma w tym przypadku oczywiście fakt, czy zmarły pozostawił po sobie testament, gdyż jest on nadrzędny, względem dziedziczenia ustawowego. Jeśli zmarły nie spisał testamentu, to spadek przechodzi na żonę oraz dzieci po równo, z tym zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. 

Mamy wtedy do czynienia właśnie z dziedziczeniem ustawowym. Niestety oprócz korzyści wynikających ze spadku, możemy odczuć także jego negatywne skutki, w przypadku, gdy zmarły pozostawił po sobie długi. Warto, wiedzieć, że rodzina denata nie jest zobowiązana do przyjęcia spadku. Zatem, jakie możliwości mają spadkobiercy? Oto one:

  • przyjęcie spadku w całości wraz z długami,
  • przyjęcie z tzw. ograniczoną odpowiedzialnością za długi (do wysokości pozostawionego majątku),
  • odrzucenie spadku w całości.

Na czynności związane z decyzją czy przyjmujemy spadek, czy nie, i w jakiej części, mamy 6 miesięcy, licząc od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o prawie do spadku. Stosowne oświadczenie należy złożyć w sądzie lub u notariusza. Brak deklaracji, będzie jednoznaczne z przyjęciem spadku, z odpowiedzialnością za długi do wysokości pozostawionego majątku. 

Kredyt hipoteczny, a śmierć małżonka

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co stanie się z domem, mieszkaniem kupionym na kredyt hipoteczny w przypadku śmierci jednego z małżonków. Kredytodawca w takim wypadku  może wystąpić o spłatę całości zobowiązania, przez wzgląd na solidarną odpowiedzialność. Do momentu spłacenia całości zadłużenia, właścicielem nieruchomości pozostaje bank. Ma on prawo do jej zajęcia, w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, nawet gdy zamieszkuje tam rodzina zmarłego. W takich sytuacjach pomocne może się ukazać ubezpieczenie kredytu hipotecznego, gdyż w sytuacji śmierci kredytobiorcy to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje spłatę części lub całości pozostałych rat.

Śmierć kredytobiorcy a umorzenie kredytu – czy to możliwe?

 

Jakie następstwa niesie za sobą odrzucenie spadku?

W przypadku, gdy żyjący małżonek oraz dzieci zrzekną się przyjęcia spadku, zostaje powołany następny w kolejności spadkobierca ustawowy, zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Jeżeli żaden członek rodziny nie zdecyduje się przyjąć majątku zmarłego wraz z długami, jeśli takie posiadał, kolejnym spadkobiercą jest Gmina, w której zmarły mieszkał przed śmiercią. Jeśli natomiast niewiadome jest pochodzenie osoby zmarłej, spadek otrzymuje Skarb Państwa.

Podatek od spadku – najważniejsze informacje

W przypadku nabycia majątku w drodze spadku podatek musi zostać odprowadzony, gdy jego wartość  przewyższa kwotę wolną. Dla poszczególnych grup podatkowych kwota wolna od podatku kształtuje się w następujący sposób:

  1. I grupa podatkowa 9 637 zł — obecny małżonek, zstępni (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa.

  2. II grupa podatkowa 7 276 zł — zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków (szwagier), małżonkowie innych zstępnych.

  3. III grupa podatkowa 4 902 zł — wszystkie osoby niezaliczone do wyżej wymienionych grup.

 
Wysokość podatku oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania.


Czy żona odpowiada za długi męża po śmierci?

Co do zasady, żona odpowiada za długi męża po śmierci, jednak są pewne rozwiązania, które pozwolą tego uniknąć np. poprzez odmowę przyjęcia spadku. Przed decyzją, warto zaznajomić się z sytuacją materialną denata oraz uzyskać informację o długach. Dzięki temu łatwiej będzie nam zdecydować się na odpowiednie rozwiązanie.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Grudzień 2023

Dodaj komentarz

newsletter