title

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jak skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma pomóc w spłacie rat kredytu hipotecznego, które z uwagi na szalejącą inflację i ciągłe podwyżki stóp procentowych, wciąż rosną. Kto może z niego skorzystać? Na jakich zasadach? Sprawdź!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa już od 2015 roku na mocy stosownej ustawy. To właśnie ten dokument pozwala na rozdysponowanie środków FWK na kredytobiorców, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązania hipotecznego. Chcesz otrzymać wsparcie finansowe w ten sposób? Otrzymasz je, ale tylko na ściśle określonych warunkach przez daną instytucję finansową. Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który jest częścią rządowej tarczy dla kredytobiorców? Oto najważniejsze informacje na ten temat!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to takiego?

Zastanawiasz się, czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? W praktyce to nic innego, jak pomoc finansowa dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Podczas problemów ze spłatą zobowiązania wobec banku w zakresie kredytu hipotecznego, możesz zwrócić się do banku o pomoc. Tego typu wsparcie przekazywane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytobiorcy, w którym został udzielony kredyt hipoteczny.

Co ciekawe, środki otrzymane w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jesteś zobowiązany zwrócić maksymalnie w 144 ratach miesięcznych. Kiedy spłacisz aż 100 rat, możesz wnioskować o umorzenie pozostałych. Pamiętaj jednak, że jedyny warunkiem umorzenia późniejszych płatności jest terminowa płatność WSZYSTKICH dotychczasowych rat.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak długo jest wypłacany? Ile można dostać w ramach wsparcia od banku?

Popularny w ostatnim czasie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pozwala na uzyskanie kwoty miesięcznej rzędu 1 500 - 2 000 złotych. Pamiętaj jednak, że maksymalna łączna kwota wsparcia nie może być większa niż 72 000 złotych. To dość dużo, biorąc pod uwagę średnie raty kredytów hipotecznych i ich ciągły wzrost. Co ciekawe, taka forma wsparcia jest też dobra dla osób, które sprzedają nieruchomość, ale kwota ze sprzedaży nie jest wystarczająca na spłatę zobowiązania wobec banku.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie w ramach funduszu?

Nowelizacja ustawy z roku 2022 odnośnie pomocy w ramach FWK dotyczy określonych warunków przyznawania takowego wsparcia. Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skorzystają tylko osoby, które spełniają JEDEN z poniższych warunków, a mianowicie:

 1. Jeden z kredytobiorców musi mieć status osoby bezrobotnej.
 2. Kredytobiorca musi ponosić koszty obsługi kredytu w wysokości większej niż 50% dochodów osiąganych w gospodarstwie domowym na osobę.
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę wynosi:
  a) 1 552 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
  b) 1 200 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

To trzy podstawowe warunki stawiane kredytobiorcom podczas wnioskowania o skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Istnieją jednak też sytuacje, w których wnioskowanie o udzielenie pomocy przez bank będzie niemożliwe. Chcesz wiedzieć, kiedy bank na pewno nie przyzna Ci pomocy w ramach FWK? Oto kilka sytuacji:

 • utraciłeś pracę z własnej winy,
 • korzystasz już ze wsparcia od pomocy społecznej, dla którego okres obowiązywania nie przekroczył 35 miesięcy,
 • umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie,
 • otrzymujesz świadczenie z racji utraty pracy w ramach umowy z ubezpieczycielem,
 • jesteś właścicielem nieruchomości krócej niż 6 miesięcy,
 • masz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miałeś takie prawo w ciągu ostatniego pół roku,
 • posiadasz roszczenia o przeniesienie prawa własności mieszkania, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lun domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • i nie tylko…

Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące pomocy w ramach FWK skontaktuj się ze swoim bankiem lub przejrzyj strony rządowe, na których znajduje się szereg informacji w tym zakresie.

Jak złożyć wniosek o Fundusz Wspracia Kredytobiorców? Krok po kroku

Wniosek w ramach FWK złożysz w prosty sposób. Ta czynność ogranicza się do kilku kroków. Kiedy spełniasz warunki udzielenia pomocy przez bank, musisz:

 1. Wypełnić wniosek – znajdziesz go nastronie bgk.pl
 2. Sprawdzić wykaz placówek uprawnionych do przyjęcia takowego wniosku.
 3. Udać się do wybranej placówki bankowej z uzupełnioną dokumentacją.
 4. Złożyć wniosek z oświadczeniami.
 5. Poczekać na decyzję banku.

Uwaga! Kiedy złożysz wniosek na innym formularzu niż ten, który jest do tego specjalnie przeznaczony, istnieje ryzyko, że ten zostanie automatycznie odrzucony przez BGK. Dane, jakie bezwzględnie powinny znaleźć się w składanym wniosku, to:

 • imiona i nazwiska kredytobiorców;
 • adres zamieszkania;
 • numery PESEL;
 • numery dowodów osobistych;
 • numer identyfikacyjny umowy kredytowej.

To podstawowe elementy, jakie koniecznie powinieneś umieścić we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Opisz też dodatkowe okoliczności, które stanowią podstawę do przyznania wsparcia na spłatę zadłużenia oraz informacje o kosztach obsługi kredytu na tle zarobków gospodarstwa domowego.

FWK – najważniejsze informacje w liczbach

Zastanów się dobrze, gdyż pomoc w ramach FWK wydaje się naprawdę dobrą opcją! Zobowiązanie w kwocie maksymalnie 72 000 złotych rozłożysz w płatnościach ratalnych aż na 144 raty miesięczne. Dzięki temu Twoje miesięczne zobowiązanie wobec banku nie przekroczy 500 złotych miesięcznie. Oprócz tego FWK daje opcję umorzenia aż 44 rat, pod warunkiem terminowych płatności pozostałych 100 rat. Dzięki temu ostatecznie z pożyczonych 72 000 złotych oddasz tylko 50 000 złotych.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Kwiecień 2024

Dodaj komentarz

newsletter