title

Historia kredytowa – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Dobra historia kredytowa to klucz do otrzymania korzystnej oferty kredytu bankowego. Brak zaległości w spłatach i terminowe regulowanie biężących rat zobowiązań to kryteria, które bank bierze pod uwagę podczas udzielania decyzji kredytowej. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat historii kredytowej!

Planujesz zaciągnąć kredyt gotówkowy lub hipoteczny? Nie masz pewności, czy bank zgodzi się na udzielenie finansowania, o które zabiegasz? Wpływ na ostateczną decyzję konkretnej instytucji finansowej, do której złożysz wniosek o pożyczkę w dużej mierze ma historia kredytowa. Wszelkie informacje na temat spłacanych przez konsumentów zobowiązań są zbierane w specjalnych bazach, jak np. BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu instytucje finansowe mogą łatwo dokonać analizy wnioskodawców pod kątem wiarygodności i spłacalności. Czym jest historia kredytowa? Jak wpływa na zdolność? Przekonaj się, dlaczego warto zadbać o pozytywną historię spłat zobowiązań finansowych.

Historia kredytowa – co to takiego?

Odnosząc się do terminu historia kredytowa, warto wiedzieć, że są to wszelkie dane przechowywane przez Biuro Informacji Kredytowej na temat każdego klienta banku lub innej instytucji finansowej udzielającej pożyczek i kredytów. Dlaczego takie dane są gromadzone? Głównie ze względu na fakt, iż dzięki temu banki mogą dokonać łatwiejszej weryfikacji wnioskodawców, oceniając ich wiarygodność. Co ciekawe, historia kredytowa dotyczy zarówno aktualnie spłacanych zobowiązań, jak i tych, które zostały już zakończone. Jakie informacja są gromadzone i uwzględniane są przez BIK? Znajdują się tam historyczne oraz aktualne dane dotyczące zadłużeń powstałych wskutek zaciągniecia takich produktów, jak:

To tylko niektóre z rodzajów zobowiązań, jakie są zbierane przez Biuro Informacji Kredytowej, a następnie udostępniane instytucjom dokonującym weryfikacji swoich wnioskodawców. Ważne jest to, że zbieranie historii kredytowej rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy o kredyt, w której należy wyrazić zgodę na przetwarzanie takich danych. Uwaga! Każdy, kto spłacił zobowiązanie finansowe, może wystąpić do banku o cofnięcie zgód na przetwarzanie danych osobowych, dzięki czemu informacje o nieaktualnym zobowiązaniu zostaną prawdopodobnie przeniesione do części statystycznej raportu. Takie czynności podejmuje się głównie w celu poprawy punktacji wydawanej przez BIK.

Jakie aspekty mają znaczenie w historii kredytowej?

Dla historii kredytowej największe znacznie mają opóźnienia w spłatach zobowiązań finansowych. Te mają kluczowe znacznie jeśli chodzi o ocenę klienta na podstawie punktacji oraz wiarygodności. Jakie opóźnienia uznawane są za groźne przez banki?

  1. Wynoszące ponad 60 dni, kiedy klient nie uregulował zaległości finansowej.
  2. Trwające do 30 dni od czasu wystąpienia długu.

Ważne jest to, że w przypadku braku uregulowania należnych odsetek ze względu na opóźnienia, w BIK zawsze zostanie umieszczona taka informacja. Powoduje to, że nawet zaległość na kilka złotych może pojawić się w raporcie i spowodować znaczny spadek wiarygodności konsumenta.

Czy historia kredytowa wpływa na decyzje banków w sprawach kredytów i pożyczek?

Historia kredytowa ma ogromny, o ile nie największy wpływ na ostateczną decyzję banku odnośnie tego czy finansowanie zostanie udzielone. Kiedy wnioskodawca nie ma negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej, nie musi się niczego obawiać. Nieco gorzej może wyglądać sytuacja kiedy osoba starająca się o kredyt miała w przeszłości liczne opóźnienia w spłatach zobowiązań lub wykazywała skłonności do zaciągania chwilówek. Warto o tym pamiętać, gdyż pozytywna historia kredytowa to klucz do uzyskania dobrego scoringu bankowego, a co za tym idzie pozytywnej decyzji podczas starania się o kredyt hipoteczny oraz kredyt gotówkowy.


Sprawdź, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową >

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Grudzień 2023

Dodaj komentarz

newsletter